22 100 60 66 bok@uti.pl Panel klienta
Czat z konsultantem

Nasi konsultanci czekają na pytania od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Infolinia
22 100 60 66

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Opłata wg stawek operatora jak za telefon stacjonarny.

Kontakt mailowy
bok@uti.pl

Całodobowa obsługa klienta 7 dni w tygodniu poprzez kontakt mailowy.

Konfiguracja kont pocztowych w Panelu Administratora dla wszystkich użytkowników: zmiana hasła, ustawienie aliasów, autorespondera, przekierowania, ochrony antyspamowej


Poniżej instruktaż jak konfigurować konto pocztowe w panelu uti.pl: zmiana hasła, ustawienie aliasów, autorespondera, przekierowania, ochrony antyspamowej.

 

ZAKŁADANIE POCZTY

1. Logujemy się do panelu klienta używając loginu i hasła.


2. Przechodzimy do zakładki Poczta.


3. Będąc w zakładce Skrzynki pocztowe, klikamy Dodaj skrzynkę pocztową.


4. Zaznaczamy Nowy użytkownik usługi i klikamy Następny >> aby przejść do następnego kroku.

 

5. Wpisujemy nazwę wyświetlaną.
6. Wybieramy adres pocztowy do naszego konta.
7. Wpisujemy hasło do naszej poczty lub
8. Klikamy Generuj nowe hasło, które jest wyświetlone pod polem zakodowanego hasła.
9. Klikamy Następny >> aby przejść do kolejnego kroku.

 


10. Wpisujemy jak ma wyglądać nasz adres e-mail.
11. Zaznaczenie powoduje udostępnienie adresu w globalnej książce adrsowej.
12. Zaznaczenie włącza ochronę antywirusową.
13. Zaznaczenie włącza Antyspam.
14. Tworzy przestrzeń dyskową dla skrzynki pocztowej.
15. Włączamy utworzoną przestrzeń dyskową dla skrzynki odbiorczej.
16. Można ustawić konkretną wielkość skrzynki odbiorczej dla tworzonej skrzynki pocztowej.
17. Włącza przekazywanie dalej poczty.
18. Zaznaczenie powoduje możliwość wysłania powiadomień o założonym koncie na inne adresy e-mail.
19. Można wysłać wiadomość testową na stworzoną skrzynkę pocztową aby sprawdzić jej działanie.
20. Klikamy Następny >> aby przejść do następnego kroku.


21. Wybieramy sposób dostępu do poczty webowej.
22. Wybieramy Open-Xchange PIM jeśli tylko my chcemy korzystać ze skrzynki pocztowej lub Open-Xchange
23. Groupware do pracy grupowej, który umożliwia użytkownikom współpracę nad wspólnymi danymi i dokumentami.

24. Klikamy dalej aby przejść do następnego kroku.


24. Wyświetlone zostało podsumowanie zakładania poczty.
25. Klikamy Zakończ, aby zfinalizować zakładanie skrzynki pocztowej.PRZEKAZYWANIE POCZTY / PRZEKIEROWYWANIE
 

1. Logujemy się do panelu klienta używając loginu i hasła.


2. Przechodzimy do zakładki Poczta.


3. Klikamy na wyświetlaną nazwę aby przejść do ustawień skrzynki pocztowej.


4. Przechodzimy do zakładki Przesyłanie dalej.


5. Stan przekierowywania jest zablokowany czyli przekierowywanie nie jest włączone.
6. Przechodzimy do zakładki Lista przesyłania dalej.


7. Klikamy Dodaj adresy e-mail.


8. Wpisujemy adres e-mail, na który ma być przekierowywana poczta.
9. Klikamy Wyślij aby zfinalizować operacje.


10. Na liście przesyłania dalej widnieje adres e-mail, który został dodany, jako adres na który przekierowywana będzie poczta.


AUTORESPONDER - z poziomu Panelu Klienta

1. Logujemy się do panelu klienta używając loginu i hasła.


2. Przechodzimy do zakładki Poczta.


3. Klikamy na wyświetlaną nazwę aby przejść do ustawień skrzynki pocztowej.


4. Przechodzimy do zakładki Autorespondery.


5. Klikamy dodaj nowy autoresponder.


6. Włączamy autoresponder.
7. Nadajemy nazwę autorespondera.
8. Zaznaczamy opcję, która zdefiniuje co ma zrobić autoresponder gdy ns skrzynkę odbiorczą zostanie dostarczona wiadomość. W naszym przypadku jest to opcja odpowiedzi.
9. Opcja ta definiuje temat wiadomości, która zostanie wysłana przez autoresponder. W naszym przypadku jest to ten sam temat, który znajdował się w wiadomości, która dotarła do skrzynki odbiorczej.
10. Piszemy treść wiadomości jaką wyśle autoresponder.
11. Klikamy wyślij aby zatwierdzić ustawienia.


Autoresponder został poprawnie skonfigurowany.

 

ANTYWIRUS

1. Logujemy się do panelu klienta używając loginu i hasła.


2. Przechodzimy do zakładki Poczta.


3. Klikamy na wyświetlaną nazwę aby przejść do ustawień skrzynki pocztowej.

4. Przechodzimy do zakładki Antywirus.


5. Jeśli opcje sprawdzania są ustawione na tak oznacza to, że jest włączona ochrona antywirusowa poczty.
6. E-mail powiadamiający zostanie wysłany do nadawcy lub odbiorcy, jeśli znaleziono wirusa.
7. Klikamy Edytuj, aby przejść do ustawień antywirusa.

 

8. Zaznacząjąc lub odznaczając chexkboxa możemy włączyć lub wyłączyć ochronę antywirusową. Zaznaczony checkbox oznacza, że ochrona jest włączona.
9. Możemy również zaznaczyć czy antywirus ma sprawdzać pocztę przychodzącą, wychodzącą, czy obie. W naszym wypadku jest włączona ochrona poczty przychodzącej i wychodzącej.
10. Zaznaczenie checkboxa uruchamia powiadamianie nadawcy wiadomości o znalezieniu wirusa.
11. Zaznaczenie checkboxa uruchamia powiadamianie odbiorcy (użytkownika poczty) o znalezieniu wirusa.
Klikając Wyślij zapisujemy zmiany.


ANTYSPAM

1. Logujemy się do panelu klienta używając loginu i hasła.


2. Przechodzimy do zakładki Poczta.


3. Klikamy na wyświetlaną nazwę aby przejść do ustawień skrzynki pocztowej.


4. Przechodzimy do zakłądki Zabezpieczenie przed spamem.


5. Ochrona przed spamem jest wyłączona.
6. Klikamy odblokuj, aby włączyć ochronę antyspamową.


Przyciskiem OK potwierdzamy chęć włączenia ochrony antyspamowej dla naszej poczty.

 

7. Ochrona antyspamowa została włączona.
8. Trwa aktualizowanie ustawień ochrony antyspamowej dla naszego konta pocztowego.
9. Wyświetlony opis ustawień naszej ochrony antyspamowej.
10. Klikamy Edytuj, aby przejść do ustawień ochrony antyspamowej.
11. Klikając Zablokuj możemy WYŁĄCZYĆ ochronę antyspamową.


12. Wybieramy tryb filtrowania spamu czyli, możemy spam wyłączyć, możemy użyć ustawień osobistych patrz pkt 13 lub użyć zarówno ustawień osobistych jak i ustawień globalnych list białych i czarnych patrz pkt 16.
13. Zmieniamy ustawienia osobiste takie jak trafność znajdowania spamu, akcje związane ze znalezieniem spamu oraz nazwę tematu wiadomości, która zostanie uznana za spam.
14. Klikając Wyślij zapisujemy zmiany.
15. Klikając Anuluj, rezygnujemy ze zmiany ustawień.
16. Przechodzimy do zakładki Biała lista lub Czarna lista.


17. Znajdujemy się w zakładce Biała lista. Biała lista są to zaufane adresy e-mail, które nie będą wrzucane traktowane jako spam. Mogę to być np. adresy e-mail naszej rodziny lub przyjaciół.
18. Aby dodać adresy e-mail do białej listy klikamy Dodaj…


19. Wpisujemy adres, który zostanie dodany jako zaufany do białej listy.
20. Klikamy Wyślij, aby zapisać zmiany.


21. Nasz adres został dodany do białej listy.
22. Dodany adres widnieje na białej liście.


23. Znajdujemy się w zakładce Czarna lista. Czarna lista są to NIEzaufane adresy e-mail, które zawsze będą wrzucane traktowane jako spam. Mogę to być np. adresy e-mail, z której dostajemy dużo reklam.
24. Aby dodać adresy e-mail do czarnej listy klikamy Dodaj…


25. Wpisujemy adres, który zostanie dodany jako zaufany do czarnej listy.
26. Klikamy Wyślij, aby zapisać zmiany.


27. Nasz adres został dodany do czarnej listy.
28. Dodany adres widnieje na czarnej liście.29. wyjątek:

Dodanie znaku *@nazwa_domeny pozwala na blokowanie wszystkich adresów spod danej domeny.