22 100 60 66 bok@uti.pl Panel klienta
Czat z konsultantem

Nasi konsultanci czekają na pytania od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Infolinia
22 100 60 66

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Opłata wg stawek operatora jak za telefon stacjonarny.

Kontakt mailowy
bok@uti.pl

Całodobowa obsługa klienta 7 dni w tygodniu poprzez kontakt mailowy.

Technologia i bezpieczeństwo

Korzystaj z unikalnej tech­no­logii microVPS.

Gdy uzyskiwany jest dostęp do serwisu WWW bądź FTP, automatycznie tworzony się microvps, który izoluje dane konto od pozo­stałych. Takie rozwią­zanie gwarantuje niezależność zasobów.

Bezpieczne rozwiązanie

Każde konto działa w izolo­wanej prze­strzeni — dzięki temu blokowany jest nieupraw­niony dostęp do plików. Poprawnie dzia­łające serwisy i programy funkcjonują bez zakłóceń powo­do­wanych przez błędne skrypty na innych kontach.

Wydajny i zoptymalizowany sprzęt

Nasz hosting świad­czony jest w oparciu o 3 nieza­leżne klastry: dla www i plików, dla poczty oraz dla baz danych. Dzięki takiemu rozwią­zaniu mogliśmy skon­fi­gu­rować każdy z klastrów dla potrzeb obsłu­gi­wanej przez niego usługi. Każdy z klastrów współ­pracuje z wyso­ko­wy­dajną macierzą dyskową, co znacznie zwiększa wydajność proponowanych rozwiązań.

Sprzęt odporny na awarie

Dzięki skla­stro­waniu serwerów, nawet ewentualne fizyczne uszko­dzenie serwera nie wpłynie na dostępność usług. Zasto­so­wanie macierzy unie­za­leżnia usługi także od awarii dysków twardych. Obciążenie jest równo­miernie rozłożone na wszystkie serwery w klastrze, dzięki temu nawet duży chwilowy wzrost ruchu nie wpływa zauwa­żalnie na jakość dzia­łania naszych usług.

Gwarancja szybkości i bezpieczeństwa

Wszystkie pakiety hostingu uti.pl posiadają regularnie wykonywane kopie bezpieczeństwa. Masz dzięki temu pewność, że Twoje dane są bezpieczne i nie utracisz ich. Dodatkowo otrzymujesz dostęp do wygodnego programu pomocy.