22 100 60 66 bok@uti.pl Panel klienta
Czat z konsultantem

Nasi konsultanci czekają na pytania od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Infolinia
22 100 60 66

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Opłata wg stawek operatora jak za telefon stacjonarny.

Kontakt mailowy
bok@uti.pl

Całodobowa obsługa klienta 7 dni w tygodniu poprzez kontakt mailowy.

Aktywacja mod_rewrite
Aby aktywować mod_rewrite na serwerze prosze wykonac ponizsze czynności: 1. Logujemy się do panelu klienta używając loginu i hasła pod adresem: uti.pl/logowanie 2. Przechodzimy do zakładki Strony WWW. 3. Wybieramy naszą stronę. W tym przykładzie ...
Dodanie aliasu pocztowego
Aby dodać alias pocztowy prosze wykonać poniższe kroki. 1. Logujemy się do panelu klienta używając loginu i hasła. 2. Przechodzimy do zakładki Poczta. 3. Klikamy na nazwę skrzynki, do której chcemy dodać alias. 4. Klikamy na zakłądkę Adres...
Dodanie konta pocztowego w webmailu
Aby dodać konto pocztowe w webmaliu należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją 1. Dodajemy nowe konto pocztowe np. z domeny poczta.fm czy gmail.com 2. Używamy konfiguracji ręcznej. 3. Uzupełniamy dane do skrzynki łącznie z nazwami serweró...
Dodatkowa bramka filtrująca SPAM
Aby uruchomić dodatkową opcję filtrującą SPAM proszę postępować zgodnie z poniższą instrukcją. 1. Po zalogowaniu się do panelu klienta przechodzimy do zakładki "Strony www" i klikamy w nazwę domeny, która ma skonfigurowany hosting poczty. 2. Przec...
Dodawanie nowej bazy danych
Aby dodać nową bazę danych musisz wykonać nastepujące kroki: 1. Zalogować się do Panelu Klienta i wybrać zakładkę "Wybierz usługi". 2. Klikamy na element "Bazy danych". 3. Następnie klikamy na "Dodaj nową bazę danych". 4. W tym oknie usta...
Dostęp do FTP: zmiana hasła oraz utworzenie nowego użytkownika / Access to the F...
Poniższy instruktaż - jak zmienić dane dostępowe do serwera FTP: zmiana hasła i loginu, nowy użytkownik FTP / The following tutorial - how to change the access data to an FTP server: change the login and password, the new FTP user Proszę pamiętać, że...
Eksportowanie kontaktów z webmaila Open Xchange i import do OX App Suite
ABY WYEKSPORTOWAć KONTAKTY ZAPISANE W WEBMAILU OPEN XCHANGE PROSZę POSTęPOWAć ZGODNIE Z PONIżSZą INSTRUKCJą. 1. Logujemy się do webmaila pod adresem uti.pl/logowanie w zakładce "Poczta Webowa" 2. Wybieramy przycisk "Kontakty" 3. Przeglądamy k...
Instalacja dodatku Connector dla usługi Exchange w Microsoft Outlook
Poniżej instrukcja inastalacji dodatku Connector dla usługi Exchange w Microsoft Outlokk 1. Logujemy się do poczty pod adresem www.uti.pl/logowanie zakładka "Zaloguj do webmaila". Następnie wybieramy przycisk konfiguracji (na rys. pkt 1) później...
Jak dodać domenę do usługi hostingu?
Poniższy instruktaż pokazuje jak dodać domene do usługi hostingu w Panelu Klienta 1. Logujemy się do panelu klienta używając loginu i hasła pod adresem: uti.pl/logowanie 2. Klikamy Zarejestrowane domeny. 3. Klikamy Zarządzaj DNS, domeny testowe.t...
Jak uruchomić plik htaccess?
Poniżej prezentacja jak uruchomić plik htaccess 1. Logujemy się do panelu klienta używając loginu i hasła pod adresem: uti.pl/logowanie 2. Przechodzimy do zakładki Strony WWW. 3. Wybieramy naszą stronę. W tym przykładzie jest to: testuti.twojeuti....
Jak zamienić domeny w ramach jednej usługi hostingu? Przekierowanie katalogu.
Poniższy instruktaż pokazuje jak zamienić domeny w ramach jednej usługi hostingu 1. Logujemy się do panelu klienta używając loginu i hasła pod adresem: uti.pl/logowanie 2. Klikamy na domeny hostowane. 3. Klikamy na funkcjonującą domenę, którą c...
Konfiguracja klienta pocztowego Thunderbird dla IMAP
Poniżej film instruktażowy jak skonfigurować klienta pocztowego w Thunderbird. W przypadku obsługi poczty przy pomocy protokołu POP3 zmianie ulegnie tylko port poczty przychodzącej POP3 na 110. Aby obejrzeć film w pełnej rozdzielczości KLIKNIJ --...
Konfiguracja klienta pocztowego w Outlook Express poprzez protokół IMAP
Poniżej film instruktażowy jak skonfigurować klienta pocztowego w Outlook Express W przypadku obsługi poczty przy pomocy protokołu POP3 zmianie ulegnie tylko port poczty przychodzącej POP3 na 110. Aby obejrzeć film w pełnej rozdzielczości KLIKNIJ...
Konfiguracja kont pocztowych w Panelu Administratora dla wszystkich użytkowników...
Poniżej instruktaż jak konfigurować konto pocztowe w panelu uti.pl: zmiana hasła, ustawienie aliasów, autorespondera, przekierowania, ochrony antyspamowej. ZAKŁADANIE POCZTY 1. Logujemy się do panelu klienta używając loginu i hasła. 2. Przechodzimy...
Konfiguracja konta pocztowego na komputerach MAC Apple
Uruchom program Mail na komputerze MAC Jeśli nie jest to pierwsze uruchomienie programu "Mail", to proszę użyć opcji menu "Mail" -> "Dodaj konto" (lewy górny róg ekranu). Wybieramy opcję "Inne konto pocztowe" Wpisujemy dane skrzynki pocztowej -...
Konfiguracja nowego konta pocztowego w programie Outlook
Aby skonfigurować konto pocztowe w programie Outlook prosimy postępować zgodnie z poniższą instrukcją. 1.Klikamy "Ręczna konfiguracja ustawienia serwera..." i przechodzimy dalej. 2. Wybieramy "Internetowa poczta e-mail" i klikamy "Dalej" 3. Wyp...
KONFIGURACJA SSL DLA WORDPRESS
Aby uaktywnić protokół "https" dla strony internetowej opartej na Wordpress proszę wykonac następujące czynności: 1. U ustawianiach ogólnych Wordpress zmieniamy adres witryny, dodając „s" po „http". 2. W przypadku gdy wordpress samdzielnie nie jest ...
Konfiguracja usługi poczty Exchange dla urządzeń z systemem Android 2.1, 2.1, ...
Aby sknfigurować konto pocztowe Exchange dla systemu Android prosimy postępować zgodnie z instrukcją. 1. Na urządzeniu wejśc w opcję "Ustawienia". 2. Wybieramy "Konta i synchronizacja" i klikamy "Dodaj konto". 3. Wybieramy jako typ konta "Micro...
Korzystanie z pakietu Office w pakiecie Mobilne Biuro
W ramach usługi Mobile Biuro możemy tworzyć nowe dokumenty tekstowe oraz arkusze kalkulacyjne bez konieczności posiadania licencji dla pakietu Office. Stworzone dokumenty możemy zapisać na dysku Drive lub lokalnie na komuterze. Dodatkowo jest moż...
Połączenie z bazą danych z zewnętrznych urządzeń
Aby połączyć się z bazą danych z zewnętrznych urządzeń należy: 1. zalogować się do Panelu klienta, Zakładka "Domowy", pole "Wybierz Usługi -> Bazy danych -> Wybieramy bazę danych" 2. zmienić w trybie edycji dostęp do bazy danych na "Dostęp z zewnętrzn...
Poniżej film instruktażowy jak skonfigurować klienta pocztowego w Windows Live M...
Poniżej film instruktażowy jak skonfigurować klienta pocztowego w Windows Live Mail. W przypadku obsługi poczty przy pomocy protokołu POP3 zmianie ulegnie tylko port poczty przychodzącej POP3 na 110. Aby obejrzeć film w pełnej rozdzielczości KLIK...
Problem z wiadomościami SPAM
Aby pozbyć się wiadomości SPAM, które są przesyłaane na skrzynki pocztowe należy: 1. Logujemy się do panelu klienta używając loginu i hasła. 2. Przechodzimy do zakładki Poczta. 3. Klikamy na wyświetlaną nazwę aby przejść do ustawień skrzynki pocz...
Przekierowanie poczty na inny adres mailowy
1. Logujemy się do panelu klienta używając loginu i hasła. 2. Przechodzimy do zakładki Poczta. 3. Klikamy na wyświetlaną nazwę aby przejść do ustawień skrzynki pocztowej. 4. Przechodzimy do zakładki Przesyłanie dalej. 5. Stan przekierowywa...
Tworzenie i zarządzanie bazą danych oraz dostęp i zarządzanie PHPmyAdmin
Poniżej instrukcja jak dodać bazę danych i korzystać z narzędzia PHPmyAdmin ZAKŁADANIE BAZY DANYCH 1. Logujemy się do panelu klienta używając loginu i hasła pod adresem: uti.pl/logowanie 2. Przechodzimy do zakładki Wybierz usługi. 3. Wybieramy ...
Ustawienia poczty mail przychodzącej i wychodzącej dla protokołu IMAP i POP3
PONIżEJ KONFIGURACJA USTAWIEń DLA POCZTY PRZYCHODZąCEJ I WYCHODZąCEJ Nazwa użytkownika powinna być taka sama jak adres e-mail. 1. Dla poczty przychodzącej: serwer poczty przychodzącej POP3 (szyfrowane): mail.itsaas.pl port 995 serwer poczty przychod...
Ustawienie / Zmiana serwerów DNS na UTI.PL
Aby domena była skierowana na serwery w Uti.pl, należy zalogować się do Panelu Klienta, wybrać zakładkę Domowy -> Link "Zarejestrowane domeny" -> wybieramy domenę dla której chcemy zmienić DNS W oknie które zostanie otwarte należy nacisnąć "Zarządzaj S...
Zakładanie dodatkowych subdomen
Poniżej znajduje się instrukcja jak dodać nową subdomenę: 1. Logujemy się do panelu klienta używając loginu i hasła pod adresem: uti.pl/logowanie 2. Klikamy na Domeny hostowane. 3. Klikamy na Dodaj nową subdomenę. 4. Wpisujemy nazwę subdomen...
Zmiana hasła dla konta poczty e-mail
W celu zmiany hasła do konta proszę postępowac zgodnie z poniższą instrukcją: 1. Proszę zalogowac się do Panelu Klienta pod adresem www.uti.pl/logowanie. 2. Następnie przechodzimy do zakładki "Poczta" i wybieramy adres mail do zmiany hasła. 3....