22 100 60 66

opłata wg stawek operatora jak za telefon stacjonarny
RSS Feed
Baza wiedzy
     
przeglądarka internetowa tworzona przez Google. Jej kod został napisany w oparciu o rozwiązania open source'owe częściowo oparte na innych aplikacjach.
Darmowa przeglądarka internetowa firmy Mozilla.org Link: http://files.uti.com.pl/programy/firefox setup.exe [1] Links: ------ [1] http://files.uti.com.pl/programy/firefox setup.exe
darmowy, wieloplatformowy pakiet internetowy, tworzony i rozwijany przez norweską firmę Opera Software ASA, którego jednym z elementów jest przeglądarka internetowa.
Help Desk Software by Kayako Fusion